جمعه , ۳ بهمن ۱۳۹۹
تصویر گواهینامه ثبت طرح صنعتی توسط آقای محمدرضا طاهرخانی

گواهینامه ثبت طرح صنعتی

گواهینامه ثبت طرح صنعتی

یکی از طرح های صنعتی بنده در رشته غیر تخصصی که در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایران مورد ثبت قرار گرفته است و در حال حاضر آخرین تشریفات ثبت اختراع جهانی خود را در کشور سوئیس می گذراند و در سال آینده اولین محصول انحصاری بنده در سرتاسر جهان خواهد بود.