پنج شنبه , ۹ بهمن ۱۳۹۹
گواهینامه از آکادمی ANCCP کشور ایتالیا به آقای محمدرضا طاهرخانی

گواهینامه از آکادمی ANCCP کشور ایتالیا

گواهینامه از آکادمی ANCCP کشور ایتالیا

گواهینامه از آکادمی ANCCP کشور ایتالیا به پاس ارج نهادن و قدردانی از پژوهش آقای محمدرضا طاهرخانی به ایشان اعطا گردیده است.

شماره گواهینامه: ۸۴۲۸۰۸۹۰

شما می توانید با مراجعه به سایت رسمی آکادمی ای ان سی سی پی کشور ایتالیا از طریق لینک زیر، و وارد کردن شماره گواهینامه فوق، گواهینامه مذکور را استعلام بفرمائید.

آکادمی ANCCP ایتالیا