یکشنبه , ۶ بهمن ۱۳۹۸

گواهینامه از آکادمی ANCCP ایتالیا ۸۴۲۸۰۸۹۰

گواهینامه از آکادمی ANCCP ایتالیا

این گواهینامه از آکادمی ANCCP ایتالیا به استاد محمدرضا طاهرخانی به پاس قدردانی از پژوهش ایشان اعطا گردیده است.

شماره گواهینامه: ۸۴۲۸۰۸۹۰

شما می توانید با مراجعه به سایت رسمی آکادمی ANCCP ایتالیا از طریق لینک زیر، و وارد کردن شماره گواهینامه فوق، گواهینامه مذکور را استعلام بفرمائید.

آکادمی ANCCP ایتالیا