جمعه , ۳ بهمن ۱۳۹۹
تصویر محمدرضا طاهرخانی

گواهینامه از آکادمی ICB ایتالیا

گواهینامه از آکادمی ICB ایتالیا

این گواهینامه از آکادمی ICB واقع در کشور ایتالیا به پاس ارج نهادن و قدردانی از پژوهش آقای محمدرضا طاهرخانی به ایشان اعطا گردیده است.

شماره گواهینامه: NIKE-604171411-82

شما می توانید با مراجعه به سایت رسمی آکادمی ICB ایتالیا از طریق لینک زیر، و وارد کردن شماره گواهینامه فوق، گواهینامه مذکور را استعلام بفرمائید.

آکادمی ICB ایتالیا