چهارشنبه , ۷ اسفند ۱۳۹۸
تصویر محمدرضا طاهرخانی

گواهینامه آکادمی ICB ایتالیا NIKE-604171411-82

گواهینامه از آکادمی ICB ایتالیا

این گواهینامه از آکادمی ICB واقع در کشور ایتالیا به استاد محمدرضا طاهرخانی به پاس قدردانی از پژوهش ایشان اعطا گردیده است.

شماره گواهینامه: NIKE-604171411-82

شما می توانید با مراجعه به سایت رسمی آکادمی ICB ایتالیا از طریق لینک زیر، و وارد کردن شماره گواهینامه فوق، گواهینامه مذکور را استعلام بفرمائید.

آکادمی ICB ایتالیا