جمعه , ۳ بهمن ۱۳۹۹
تصویر محمدرضا طاهرخانی

سومر گهواره موسیقی

سومر گهواره موسیقی

نویسنده: محمدرضا طاهرخانی

چکیده

در رابطه با سالهای هزاره ی چهارم و سوم قبل از میلاد در دوران سومریان در بین النهرین باستان، عموما ممکن است ذهنیت ای نه چندان مثبت بین همگان قالب می باشد. ذهنیتی که هر کس به تناسب آگاهی خود، آن مردمان را تا حدودی محکوم به هر نوع نفسانیت طلبی، توحّش گری، سلطه گری و جنگ می کند. اگرچه متاسفانه ممکن است خیلی از این رویداد های تاسف بار در آن دوران حقیقتاً وجود داشته است اما این موارد همه ی حقایق آن دوران نمی باشد و سومریان در کنار این موارد مردمان بسیار متمدنی نیز بوده اند، همین طور دست آوردهای خوبی نیز داشته اند که در اینجا به یکی از این دستاوردهای آنها به تفصیل خواهیم پرداخت. در ادامه بدون در نظر گرفتن نکات تاسف بار عنوان شده، تنها با بررسی علمی دست آوردهای مثبت سومریان در دوران باستان در رشته ی موسیقی خواهیم پرداخت و خواهیم دید آنها تا چه میزان مردمان متفکر و متمدنی بوده اند. در این راستا به مراحل چگونگی پیدایش، مسیر رشد و در نهایت تکامل موسیقی آنها به تناسب محدودیت های موجود آن اعصار پرداخته خواهد شد. در نهایت ملاحظه خواهد شد دست آورد های حیرت آور موسیقی آنها، با احتساب اقتضای زمانی و جمیع جوانب شرایط موجود در آن دوران، تا چه میزان با شکوه و دارای اهمیت بوده است که چه تاثیر های به سزایی بر موسیقی دیگر اقوام در اعصار بعدی گذاشته بود. از طرفی دیگر به دقت سازهای رایج آن دوران را بررسی خواهیم کرد که تا چه میزان دقت در ساخت آنها به کار رفته بوده و در نهایت موسیقی ای که آنها اولین گهواره ی آن را خلق کردند، چگونه انواع بدوی مباحث مهم آهنگسازی را پایه گذاری کرده که می توان به هریک از آنها تاملی بی اندازه داشت.

مقدمه

شاید وقتی صحبت از سومریان باستان در چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح به میان می آید معمولا ذهنیت قالب عموم افراد این باشد که آنان زندگی بدوی ای داشته اند و کاملا مشغول سپری کردن روزگار خود با تامین کردن نیازهای نفسانی، خورد خوراک و… بودند که صاحب های قدرت آن با جنگ، سلطه و توحّش های خاص خود به خواسته های خود دست پیدا می کردند. متاسفانه اینها حقایق تردید ناپذیر آن دوران هستند و بدی آنها قابل توجیه با هیچ چیز نمی تواند باشد. اما به هر صورت در آن دوران دست آوردهای شایانی نیز به دست آمده است. زمانی که هنر و موسیقی آن عصر را با توجه به اقتضاهای زمانی به صورت علمی بررسی می کنیم، مشاهده خواهد شد که در کنار این اعمال نا شایسته، آنها در عین حال مردمان متمدنی نیز بوده اند و کاملا مسیرهایی که در راستای اعتلای موسیقی توسط آنها پیموده شده به تناسب جمیع جوانب تا چه میزان نیز برپایه ی اندیشه و آگاهی بوده است. در ادامه مشاهده خواهد شد که سومریان تا چه میزان مردمان خردمندی بودند و چه نوآوری های شگرفی در زمینه ی موسیقی پدید آوردند. به دقت بررسی خواهیم کرد که سازهای ساخته ی دست آنها تا چه میزان به تناسب محدودیت های آن دوران، پیشرفته و تولید آن بسیار تامل یافته بوده اند. مشاهده خواهد شد که چگونه آنها از موسیقی ای که می توان تقریبا به آن هیچ گفت، به موسیقی ای در منطقه ی خود دست یابی پیدا کردند که نه تنها دارای آوازها و همراهی آن با سازهای مختلف در حالت های ابتدایی پلی فونیک دست یافتند، بلکه در اعصار بعد بر موسیقی خیلی اقوام دیگر تاثیر گذار شدند.

شما می توانید متن کامل این مقاله را از طریق لینک های زیر دریافت و مطالعه بفرمائید:

مرجع دانش (سیویلیکا)