یکشنبه , ۶ بهمن ۱۳۹۸
  • تقدیرنامه برای تدریس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

    سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، توسط مدیریت فرهنگی هنری منطقه 17 تهران (فرهنگسرای بهاران) با اعطای این تقدیرنامه رسمی خود از تدریس و تلاش های استاد محمدرضا طاهرخانی تقدیر کرد.

تقدیرنامه برای تدریس

تقدیرنامه برای تدریس

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، با صدور این تقدیرنامه رسمی توسط مدیریت فرهنگی و هنری منطقه ۱۷ تهران (فرهنگسرای بهاران) از تلاش و کوشش های تدریس استاد محمدرضا طاهرخانی قدردانی کرد.